جستجوی جدید

اگر از نتایج زیر راضی نیستید، جستجوی دیگری انجام دهید.

1 نتیجه جستجو برای:

1

کرونا سالمندان ( نگهداری از سالمند کرونایی )

کرونا در سالمندان سالمندان به دلیل وضعیت جسمانی و سیستم ایمنی ضعیف، بیشتر از سایرین در مقابل ویروس کویید 19، آسیب پذیر هستند. گروه های سنی دیگر ممکن است در مقابله با این بیماری بتوانند به خوبی مقاومت کنند؛ اما این احتمال در مورد افراد سالمند، پایین است. این افراد، جزو گروه های حساسی هستند […]