خدمات پرستاری و مراقبت از کودک در منزل

پرستار کودک , هزینه استخدام پرستار کودکان : پدرومادر شدن حسی بی نظیر و لذتی توصیف ناپذیر است. با آمدن فرزند پدر و مادر مسئولیت بزرگی در نگه داری از فرزند بر عهده دارند. به عبارت دیگر پدر و مادر پرستار کودک می باشند. معمولا کودکان تا ۵ سال به شدت نیازمند فردی هستند که از آن ها مراقبت کند و با آن ها بازی کند. پرستاری از کودک کار چندان راحتی نیست چراکه؛ هر کودک ویژگی ها و خصوصیات منحصر به فردی دارد و وظایف مرتبط با کودک به این ویژگی ها بستگی دارد.

بسیاری از پدر و مادرها به دلیل مشغله ی زیاد، دوری از خانواده، نداشتن وقت کافی، دوقلو یا چندقلو بودن به تنهایی نمی توانند از عهده ی وظایف مرتبط با کودک برآیند، اینجاست که خانواده ها نیازمند افرادی هستند که بتوانند با خیال راحت کودک خود را به او بسپارند، تا از کودک آن ها مراقبت نمایند.

پرستار کودک