سویه اومیکرون

اخبار جدید ویروس کرونا

/
اخبار کرونا گزارشات جدید نشان میدهند که جهش اومیکرون به نسبت نوع ها…
کرونا اومیکرون

جدیدترین اخبار کرونا+ شیوع اومیکرون در ایران

/
ویروس کرونا اومیکرون تحقیقات جدید در مورد چگونگی توسعه اولین ن…
مراقب سالمند در منزل

مراقب سالمند در منزل تهران , استخدام مراقب سالمند پاره وقت , تمام وقت

/
مراقبت از سالمند در منزل یا در بیمارستان ؟ سالمندان با توجه به روحیه لطی…